Xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ việt nam anh hùng (1 ý kiến)

Phát động nguồn vốn xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ việt nam anh hùng.

Huy động các nguồn vốn:

1. Nhân dân toàn tỉnh đóng góp.

2. Xin hỗ trỡ của các công ty, xí nghiệp trong tỉnh.

3. Kinh phí lấy từ Tỉnh 

Làm thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông (2 ý kiến)

Cần giảm số lượng xe máy lưu thông hay không?

Chính sách đãi ngộ người có công với cách mạng (1 ý kiến)

Chính sách đãi ngộ với người có công với cách mạng có thỏa đáng không?

Chính sách thu hút nhân tài (3 ý kiến)

Theo bạn cần có chính sách gì để thu hút nhân tài về làm việc tại tỉnh?

Thu hút đầu tư (3 ý kiến)

Theo bạn chính sách thu hút đầu tư của Thái Bình đã đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp chưa? Cần phải bổ sung thêm điều khoản nào?

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: