Một số giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và phát triển Thành phố Thái Bình nhanh và bền vững.


Ngày 13 tháng 10 năm 2010     

 

Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVI đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội những năm tới là: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 18,9%/năm, trong đó công nghiệp - xây dựng 20,4%/năm, thương mại - dịch vụ 16,8%/năm, nông nghiệp - thuỷ sản 3,3%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: công nghiệp - xây dựng 64,6%, thương mại - dịch vụ 33,1%, nông nghiệp - thuỷ sản 2,3%. GDP bình quân (theo giá thực tế) năm 2015 đạt khoảng 93,6 triệu đồng/người. Mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tiềm năng của Thành phố.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh CNH - HĐH, Cấp uỷ, Chính quyền thành phố đã phối hợp với các sở ban ngành thuộc tỉnh, tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chính sách thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất.
 
Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 300 doanh nghiệp hoạt động, tăng 134 doang nghiệp so với năm 2005; có 4 khu công nghiệp, trong đó khu CN Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh có 86 doang nghiệp hoạt động, thu hút trên 24 nghìn lao động; khu CN Sông Trà giai đoạn I và khu CN Gia Lễ đã và đang xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp bước đầu đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả vốn đầu tư; Cụm CN Phong Phú có 44 doanh nghiệp hoạt động, thu hút trên 6 nghìn lao động. Thành phố đã hoàn thành công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm CN Trần lãm với diện tích 9,3 ha và đã giao đất cho 14 doanh nghiệp triển khai đầu tư sản xuất. Giá trị sản xuất năm 2010 ước đạt 3.533 tỷ đồng, gấp 3,14 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm đạt 25,03%.
 
Thành phố đã hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX cho các Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thực hiện quy hoạch, di chuyển địa điểm cho 05 đơn vị ra các khu, cụm CN (Cộng Lực, Đoàn Kết, Phương Đông, Đồng Lợi, Hồng Quang) tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới thiết bị - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Song song với việc thu hút phát triển các doanh nghiệp, Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo duy trì và phát triển hoạt động của các làng nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
 
Trong giai đoạn 2005 - 2010, hoạt động thương mại - dịch vụ của Thành phố có bước phát triển khá cả về quy mô, đa dạng về hình thức, đã thu hút 12 dự án đầu tư vào hoạt động thương mại dịch vụ với số vốn đầu tư 215 tỷ đồng, trong đó có 05 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; xây dựng đầu tư thêm 04 chợ theo phương thức BOT. Hệ thống siêu thị, nhà hàng phát triển; các loại hình dịch vụ vận tải hành khách, bưu chính viễn thông, y tế, tín dụng ngân hàng… tăng cả về số lượng và quy mô hoạt động. Đến năm 2010 trên địa bàn Thành phố có 482 doanh nghiệp và trên 6.900 hộ hoạt động SXKD, giá trị SXKD đạt 1.717 tỷ đồng, gấp 1,96 lần so với năm 2005.
 
Đánh giá chung: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 25, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, được sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Kết quả 05 năm qua (2005 – 2010) SXCN – TTCN vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, TM - DV phát triển mạnh, đa dạng phong phú với nhiều loại hình, nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, diện mạo đô thị có chuyển biến rõ nét, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.
 
Tuy nhiên, kinh tế của Thành phố tăng trưởng chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Tồn tại trên là do một số nguyên nhân sau: Việc quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và cụm công nghiệp còn chậm, chưa đồng bộ. Chưa thu hút được dự án đầu tư có quy mô lớn để tạo bước đột phá về tăng trưởng đối với sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ. Các dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có công nghệ chưa cao, năng lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế, giá trị hàng hoá và giá trị tích luỹ của dự án còn thấp. Chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh đã thông thoáng nhiều, nhưng việc triển khai áp dụng ở một số khâu vẫn còn rườm rà, làm tốn phí thời gian trong giao dịch, gây bức xúc cho nhà đầu tư.
 
Kết quả quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng và phát triển Thành phố Thái Bình nhanh và bền vững có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế của thành phố. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài việc thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh, Thành phố cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề như sau:
 
Một là: Nghiên cứu, đề xuất với tỉnh ban hành các chính sách và giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.
 
Muốn thu hút đầu tư trước tiên phải đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tạo lập quỹ đất để cho DN thuê có mặt bằng đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ.
 
Những năm qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh nhà đã được quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, trong đó mạng lưới giao thông lớn như: Cầu và đường nối Thái Bình và Hà Nam, đường 39A, đường 39 B, tuyến tránh S1 đường Quốc lộ 10, cải tạo nâng cấp đường dây 110 KV Thái Bình - Hải Phòng… đã và đang được hoàn thành. Các tuyến đường giao thông huyết mạch của Thành phố cũng đang được đầu tư xây dựng như: Đường Vành đai phía nam, đường Lê Quý Đôn nối dài, đường Ngô Quyền, đường tới trung tâm các xã Đông Thọ, Vũ Đông… đã tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội cả vùng phía Nam và Đông nam Thành phố phát triển. Trong thời gian tới, Thành phố cần tập trung xây dựng thêm đường Kỳ đồng nối dài tới tuyến tránh S1, đường Hoàng Công Chất, đường Chu Văn An, đường Trần Quang Khải từ cầu Hoà Bình tới Vũ Đông, đường chân đê phía bắc sông Trà Lý… để hoàn thiện hệ thống giao thông Thành phố.
 
Đồng thời với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tỉnh và Thành phố đã tập trung đầu tư hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất trên 500ha cho các doanh nghiệp đầu tư 144 dự án. Tuy nhiên, do đặc điểm của tỉnh nhà nói chung, của Thành phố nói riêng, việc quy hoạch giành quỹ đất cho sản xuất công nghiệp hiện nay là rất khó khăn. Để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mà trọng tâm là phát triển dịch vụ, Thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung sau:
 
+ Rà soát các quỹ đất hiện có, trình UBND tỉnh cho phép quy hoạch các vị trí đất có lợi thế phát triển kinh doanh dịch vụ để thu hút nhà đầu tư. Trước mắt quy hoạch khu đất phía nam cuối đường Lê Quý Đôn để thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ y tế lớn có công nghệ khám chữa bệnh cao, thu hút nhân dân từ các địa phương về khám chữa bệnh; đồng thời, sớm khảo sát, xác định vị trí quy hoạch các nhà máy sản xuất thuốc cung cấp cho phòng và chữa bệnh. Tiếp tục xem xét, giải thể các HTX tiểu thủ công nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả theo Luật HTX, giành quỹ đất ưu tiên cho các dự án thương mại dịch vụ có khả năng tạo bước tăng trưởng lớn trong cơ cấu thương mại dịch vụ của Thành phố; nghiên cứu, trình UBND tỉnh cho phép áp dụng hình thức đầu tư BOT đối với dự án đầu tư xây dựng công viên Kỳ Bá.
 
+ Thành phố tiếp tục đề xuất tỉnh cho phép xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; trong đó, cho nhà đầu tư hạ tầng được sử dụng khoảng 10% diện tích đất tại các cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng các hạ tầng cơ sở thiết yếu (Nhà xưởng, kho tàng, điện nước...) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả các hộ gia đình thuê để tổ chức sản xuất. Đây là một mô hình thuận lợi cho cả nhà đầu tư và công tác quản lý của nhà nước. Đối với nhà đầu tư vừa và nhỏ, khả năng đầu tư tài sản cố định hạn chế sẽ thuê được nhà xưởng kho tàng để tổ chức sản xuất ngay trong thời gian ngắn. Mặt khác, khi doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng nữa, hoặc không còn khả năng tiếp tục sản xuất thì đơn vị quản lý sẽ thu hồi để cho các doanh nghiệp khác thuê.
 
Hai là: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư, sớm ban hành chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép đầu tư và giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
 
Thực hiện cải các hành chính trong lĩnh vực đầu tư, ngày 11/12/2009, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại sở Kế hoạch và đầu tư. Quá trình phối hợp triển khai thực hiện, Thành phố cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, được các nhà đầu tư đồng tình. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thẩm định dự án vẫn còn bộc lộ những vướng mắc như dự án phải trả đi, trả về nhiều lần, dẫn đến thời gian thẩm định kéo dài; nguyên nhân là do dự án của nhà đầu tư không phù hợp với quy hoạch, chất lượng dự án kém, tính khả thi chưa cao.
Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, Thành phố cần tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phối hợp thẩm định dự án. Công bố công khai nội dung về ngành nghề được ưu tiên đầu tư của các vị trí quy hoạch để các nhà đầu tư chủ động trong khảo sát xúc tiến, lập dự án đầu tư. Đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư có hướng dẫn thống nhất các tiêu chí và yêu cầu từng nội dung cụ thể của dự án để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án, tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định và đẩy nhanh thời gian thẩm định đúng theo yêu cầu cải cách hành chính.
 
Ba là:Tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
 
Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư dù có hết sức cởi mở thì cũng chỉ đạt được ở mức độ nào đó, bởi lẽ nó bị giới hạn trong khuôn khổ các chính sách và quy định của Nhà nước. Mặt khác, nhiều tỉnh còn có cơ chế chính sách và điều kiện tự nhiên khác thuận lợi hơn Tỉnh ta. Theo các nhà kinh tế đánh giá: Đối với các nhà đầu tư, những ưu đãi về tài chính (miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập, hỗ trợ đào tạo lao động...) là yếu tố quan tâm xếp thứ 3 sau yếu tố về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư. Chính vì vậy, việc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến ổn định, an toàn xã hội và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo môi trường tốt cho thu hút đầu tư.
 
 Các doanh nghiệp, cho dù đầu tư ở bất cứ địa phương nào, môi trường ưu đãi đầu tư nhiều ít khác nhau, cũng không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, điều kiện kinh tế xã hội, trình độ lao động... Các cấp uỷ Đảng và chính quyền tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng giúp doanh nghiệp phấn khởi, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Để sớm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời giải quyết khó khăn, Thành phố cần hoàn thiện cơ chế thông tin trực tuyến tới doanh nghiệp do một đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố phụ trách và giao cho ban quản lý khu cụm công nghiệp là cơ quan thường trực, giao dịch với các doanh nghiệp. Đồng thời định kỳ 6 tháng tổ chức nghe các doanh nghiệp phản ánh một lần.
 
Bốn là: Hoàn thành xây dựng mô hình nông thôn mới, thực hiện tốt kế hoạch dồn điền đổi thửa, làm căn cứ lập quy hoạch vùng sản xuất, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất, tăng tích luỹ trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó trọng tâm là tăng diện tích sản xuất và hiệu quả canh tác vụ đông vì hiệu quả của sản xuất vụ đông rất cao, là nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp.
 
 (Trích tham luận của đồng chí Phan Tự Long, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVI )
 

 

Tin: Hồng Sơn

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: