Vai trò lãnh đạo Đảng bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền.

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền trong nhiệm kỳ 2005 – 2010 là lãnh đạo công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), giữ vững trận địa tư tưởng, tạo chuyển biến, tiến bộ về nhiều mặt - nhất là nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện…, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

        

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đồn luôn coi trọng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, phòng, chống âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch gắn với giáo dục mục tiêu, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra còn thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, đề cao cảnh giác, xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đặc biệt, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng” được lồng gắn với phong trào thi đua quyết thắng đã tạo sức bật mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Năm năm qua đã có hơn 100 lượt tập thể và cá nhân của Đồn được các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, trong đợt thực hiện Chỉ thị số 14 của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội biên phòng về việc điều động, luân chuyển cán bộ, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền có 3 sĩ quan và 12 quân nhân chuyên nghiệp được trên điều động, tăng cường cho các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và Tây Bắc đều xác định rõ trách nhiệm, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Qua phân loại 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, trong đó có 96,18% tốt và khá.

         Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của trên, hàng năm Đảng ủy Đồn đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời lãnh đạo triển khai kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian quy định, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, phân công giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện…, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Quá trình huấn luyện bảo đảm về thời gian và quân số tham gia, gắn huấn luyện với luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu sát tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

          Trong công tác hậu cần kỹ thuật, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính, tài sản đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác” và “Quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên và lượng dự trữ phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng luôn quan tâm bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn và công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,5%. Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì công tác tăng gia sản xuất, đầu tư sửa chữa, củng cố doanh trại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

         Là đơn vị được trên chọn làm điểm về xây dựng đơn vị VMTD nên công tác xây dựng chính quy, kiện toàn tổ chức và rèn luyện kỷ luật luôn được cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền coi trọng. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các Quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đơn vị đã thành lập mới Trạm kiểm soát biên phòng Tân Sơn, Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy đồng thời thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chú trọng tăng cường cán bộ địa bàn, trạm kiểm soát và bộ phận trọng yếu.

         Song song với công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Đồn thường xuyên quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ, qua đó đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đây là yếu tố quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Ảnh: Tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

Bài, ảnh: MINH SƠN

 

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: