Lịch công tác của UBND Thành Phố Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2018
(Từ ngày: 12/11/2018 - Đến ngày: 18/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 12/11/2018
Thứ ba 13/11/2018
Thứ tư 14/11/2018
Thứ năm 15/11/2018
Thứ sáu 16/11/2018
Thứ bảy 17/11/2018
Chủ nhật 18/11/2018
 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: