Sản xuất vụ mùa năm 2010 ở Quỳnh Phụ chú trọng quy vùng trà sớm và cực sớm

Quỳnh Phụ đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ lúa mùa năm 2010. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy 12.000 ha, năng suất dự kiến 60 tạ/ha trở lên. Nhiệm vụ trọng tâm được huyện xác định là làm tốt việc quy vùng sản xuất, mở rộng trà lúa mùa sớm và cực sớm để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm.

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: