Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
5026/QĐ-UBND 15/11/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất cho ông Đào Quốc Việt để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
5028/QĐ-UBND 15/11/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường kỳ đồng kéo dài, thành phố Thái Bình ( đã được phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Thái Bình)
4796-4797/QĐ-UBND 06/11/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất cho ông Hoàng Văn Túy để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4718-4731/QĐ-UBND 30/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4685-4688/QĐ-UBND 23/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4666-4673/QĐ-UBND 19/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4638-4658/QĐ-UBND 17/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4592/QĐ-UBND 09/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4586-4589/QĐ-UBND 09/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở
4590/QĐ-UBND 09/10/2018 Phó Chủ Tịch: Đinh Gia Dũng V/v phê duyệt điều chỉnh phương án giao đất tái định cư, đất ở mới dự án Phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình- (đã được phê duyệt tại Quyết định 4213/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành phố Thái Bình)
  ..  
 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: