Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)! - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển! - Cán bộ, nhân dân thành phố Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!

Bản đồ số