Ủy ban nhân dân thành phố hiện có 12 cơ quan chuyên môn (gồm: Văn phòng HĐND-UBND; các phòng: Nội vụ; Lao động Thương binh và xã hội; Kinh tế; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Giáo dục và đào tạo; Văn hoá thông tin; Thanh tra; Tư pháp; Y tế). Hội đồng nhân dân thành phố có 02 Ban (Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế). Về các đơn vị sự nghiệp công lập: Có 07 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Ban quản lý Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên); Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên) và 54 đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc là các Trường công lập ở 03 cấp học (18 Trường Mầm non; 17 Trường Tiểu học; 17 Trường Trung học cơ sở; 02 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở).

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ, THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 
NHIỆM KỲ 2021-2026
 
1. Đồng chí Đinh Gia Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Năm sinh: 1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

2. Đồng chí Hà Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố 
 

Năm sinh: 1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố 
 

Năm sinh: 1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố 
 

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an thành phố 
 

Năm sinh: 1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố 

Nơi công tác: Công an thành phố Thái Bình

6. Đồng chí Trần Văn Huấn - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố
 

Năm sinh: 1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố 

Nơi công tác: Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Bình

7. Đồng chí Vũ Đức Tuấn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
 

Năm sinh: 1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

8. Đồng chí Lại Văn Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố 
 

Năm sinh: 1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

9. Đồng chí Trần Quang Khải - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
 

Năm sinh: 1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

10. Đồng chí Vũ Văn Cương - Trưởng phòng Nội vụ thành phố 
 

Năm sinh: 1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

11. Đồng chí Phạm Văn Tư - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố 
 

Năm sinh: 1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

12. Đồng chí Chu Đức Cảnh - Chánh Thanh tra thành phố 
 

Năm sinh: 1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Chánh Thanh tra

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

13. Đồng chí Đỗ Trọng Chỉnh - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
 

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

14. Đồng chí Vũ Giang Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
 

Năm sinh: 1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

15. Đồng chí Phạm Đình Thân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
 

Năm sinh: 1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

16. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng phòng Kinh tế thành phố 
 

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

17. Đồng chí Đỗ Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Tư pháp thành phố 
 

Năm sinh: 1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình