Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình được tổ chức quy mô cấp tỉnh

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thị xã (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024).

Thực hiện kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thị xã (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố ...
Bản đồ số