Thành phố tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thành phố tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. UBND Thành phố tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh thực hiện ...
Thành phố: 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn

Thành phố: 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn

Thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.
Liên kết website