BHXH tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số: Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, để đưa các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ...

Chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023

Trong hai ngày 01/12 - 02/12/2023, tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc ...

Người dân thành phố háo hức đón chờ sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Những ngày này, cùng với tập trung hoàn thành các phần việc trong công tác chỉnh trang đô thị, Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming ...

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường phục vụ chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Để đảm bảo thành phố sạch, đẹp chàođón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day", công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi ...
Bản đồ số