Chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023

Trong hai ngày 01/12 - 02/12/2023, tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc ...

Người dân thành phố háo hức đón chờ sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Những ngày này, cùng với tập trung hoàn thành các phần việc trong công tác chỉnh trang đô thị, Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming ...

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường phục vụ chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Để đảm bảo thành phố sạch, đẹp chàođón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day", công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi ...

Các cơ sở lưu trú sẵn sàng đón và phục vụ du khách tham gia chương trình Giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

Chuẩn bị cho chương trình Giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”, những ngày này, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết phục vụ du khách.

Điện lực Thành phố: Chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ tổ chức sự kiện hoạt động chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

Để góp phần vào thành công Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”, sáng ngày 22/11, Điện lực Thành phố ra quân tiến hành sửa chữa bảo dưỡng vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, liên tục ...

Rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn, ăn uống phục vụ sự kiện Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

UBND thành phố tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng các dịch vụ liên quan phục vụ sự kiện Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ ...
Bản đồ số