Thành phố:  Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế.

Thành phố: Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế.

Sự trở lại của dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của mỗi người dân. Cùng với những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các cấp, các ngành, đến nay người dân Thành phố đã bình tĩnh, tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương, thực hiện nhiều biện pháp, chung tay ...
Xã Tân Bình chủ động phòng chống dịch covid 19

Xã Tân Bình chủ động phòng chống dịch covid 19

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể xã Tân Bình đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19. Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất.
Liên kết website