Thành phố Thái Bình: Những dấu ấn nổi bật trong năm 2021

Thành phố Thái Bình: Những dấu ấn nổi bật trong năm 2021

Năm 2021 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 28, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với những giải pháp quyết liệt đã đề ra từ đầu năm và sự quyết ...
Thành phố: 96,2%  học sinh từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19

Thành phố: 96,2% học sinh từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19

Từ ngày 26/12 đến 29/12/2021 Thành phố triển khai tiêm mũi 2 vắc xin Covid 19 cho trẻ từ 12- 17 tuổi chủ yếu là học sinh THCS và THPT. Đến nay, toàn Thành phố có gần 9700 học sinh trên địa bàn đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 96,2% số đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng. ...
Thành phố chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19

Thành phố chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19

Năm 2021, Thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh, áp dụng đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Qua đó đã kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh covid ...
Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Song song với các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, thi các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 và Thủ tướng Chính phủ đang được Thành phố khẩn trương triển khai. Đến nay, nhiều người ...
Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ ra đời là nguồn lực động viên, hỗ trợ thiết thực, kịp thời, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch là một ...
Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Bên cạnh việc triển khai thực hiện chính sách cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố đã tập trung giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn do ...
Thành phố siết chặt phòng, chống dịch

Thành phố siết chặt phòng, chống dịch

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, từ đầu năm đến nay, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phòng chống dịch. Thành lập đoàn ...
Thông báo
Liên kết website