Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố

UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quý 2 và ...
Tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH

Tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã cơ bản thực hiện tốt giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Để phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng giao dịch điện tử, UBND Thành phố yêu cầu ...
Thông báo
Liên kết website