Thành phố: Thực hiện công tác quản lý đô thị

Thành phố: Thực hiện công tác quản lý đô thị

Thời gian qua, Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đô thị, do đó, việc đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, góp phần tích cực  xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại
Thông báo
Liên kết website