Bà: Hà Thị Thu Phương

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố