Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1239 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024

UBND Thành phố 10/07/2024

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (đầu tư xây dựng mới Nhà trung tâm kỹ thuật và điều trị) tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

UBND Thành phố 08/07/2024

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

UBND Thành phố 05/07/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 28/06/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 28/06/2024

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Thái Bình năm 2024

UBND Thành phố 21/06/2024

V/v hiệu chỉnh, đính chính, bổ sung bản vẽ và quy định quản lý của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất thu hồi của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 20/06/2024

THÔNG BÁO  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản HTKT khu trung tâm thành phố Thái Bình tại  phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 19/06/2024
Bản đồ số