Đền Mẫu, phố Đệ Nhị: Một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đền Mẫu, phố Đệ Nhị: Một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đền Mẫu, phố Đệ Nhị, nay thuộc phường Lê Hồng Phong là một trong những ngôi đền nằm trong hệ thống di tích thờ Vân Hương tam vị Thánh Mẫu “Liễu Hạnh công chúa tôn thần - Quỳnh cung Duy Tiên phu nhân tôn thần - Quảng cung Quế Anh phu nhân tôn thần”. Ngày 9/6/2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái ...
Thông báo
Liên kết website