Thành phố: Đa dạng cách thức học online mùa dịch.

Thành phố: Đa dạng cách thức học online mùa dịch.

Theo thông báo của Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình, học sinh Mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3 để phòng ngừa dịch bệnh covid 19. Nhằm giúp học sinh ôn tập và bổ sung kiến thức, thời điểm này hình thức học online được cho là giải pháp ...
Liên kết website