Tiếp tục quan tâm bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em

Để việc triển khai thực hiện Luật người khuyết tật có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng, UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế của ...

Hoàn thành chỉnh trang đô thị, sẵn sàng chào đón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc

          Đến thời điểm này, không khí chào đón chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" đang rộn ràng trên khắp các nẻo đường, ngõ phố của thành phố Thái Bình. Công tác chỉnh trang ...

Người dân thành phố háo hức đón chờ sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Những ngày này, cùng với tập trung hoàn thành các phần việc trong công tác chỉnh trang đô thị, Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming ...

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường phục vụ chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Để đảm bảo thành phố sạch, đẹp chàođón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day", công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi ...

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2025

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2025. Dự hội nghị có các đồng ...
Bản đồ số