Dự án công viên Kỳ Bá tạo điểm nhấn kiến trúc, đồng bộ quy hoạch cho trung tâm thành phố Thái Bình theo hướng xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, tạo thêm không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và phục vụ phát triển du lịch.