Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1200 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024

UBND Thành phố 10/07/2024

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (đầu tư xây dựng mới Nhà trung tâm kỹ thuật và điều trị) tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

UBND Thành phố 08/07/2024

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

UBND Thành phố 05/07/2024

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Thái Bình năm 2024

UBND Thành phố 21/06/2024

V/v hiệu chỉnh, đính chính, bổ sung bản vẽ và quy định quản lý của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất thu hồi của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 20/06/2024

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Tín tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 13/06/2024

V/v đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các  hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày  giải phóng Thị xã (30/6/1954 – 30/6/2024),  20 năm xây dựng và phát triển thành phố  Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)

UBND Thành phố 06/06/2024

Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

UBND Thành phố 27/05/2024
Bản đồ số