Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1143 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở

UBND Thành phố 24/11/2023

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Thu - Đông.

UBND Thành phố 24/11/2023

tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ du lịch

UBND Thành phố 23/11/2023

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “ThaiBinh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

UBND Thành phố 22/11/2023

Danh sách khách sạn, nhà hàng năm 2023

UBND Thành phố 21/11/2023

v.v tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

UBND Thành phố 21/11/2023
V/v rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn, ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Bình
UBND Thành phố 09/11/2023

V/v tự kiểm tra, rà soát, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

UBND Thành phố 06/11/2023
Bản đồ số