Hội nghị triển khai quyết định Chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố

Hội nghị triển khai quyết định Chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố

Liên kết website