THÀNH PHỐ XỬ LÝ HƠN 1.700 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, ATGT, TTĐT

THÀNH PHỐ XỬ LÝ HƠN 1.700 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, ATGT, TTĐT

THÀNH PHỐ XỬ LÝ HƠN 1.700 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, ATGT, TTĐT

Video liên quan
Bản đồ số