Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Video liên quan
Bản đồ số