Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Liên kết website