Lực lượng quản lý thị trường Thành phố: Tăng cường đấu tranh phòng chống gian lận thương mại

Lực lượng quản lý thị trường Thành phố: Tăng cường đấu tranh phòng chống gian lận thương mại

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 6 thành phố Thái Bình đã  phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt diễn biến thị trường nhằm đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn bán ...
Thành phố Thái Bình: Hiệu quả từ nguồn vốn Chính sách xã hội

Thành phố Thái Bình: Hiệu quả từ nguồn vốn Chính sách xã hội

Thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đã triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách, phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện. Qua đó giúp bà con có vốn ...
Thông báo
Liên kết website