Thông báo
mic
Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Thái Bình năm 2019

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Thái Bình năm 2019

Căn cứ quyết định 1787/QĐ-SNV ngày 16/8/2019 của Sở nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2019. UBND thành phố thông báo về việc tuyển dụng viên chức như sau:
Cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019

Cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019

Ngày 26/7/2018, Tỉnh ủy Thái Bình có Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 – 2019.
Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp

Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp

Sáng ngày 14/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình.
Khẩn trương rà soát, hoàn thiện nghiệm thu, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thái Bình

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện nghiệm thu, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thái Bình

Đó là ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày 04/7/2018.
Thông báo
Liên kết website