Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.