Tăng cường giám sát thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp

Nhằm tăng cường giám sát thực hiện pháp luật về thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong dịp giáp tết Dương lịch và tết nguyên đán năm 2024, UBND thành phố yêu cầu Phòng Lao ...

Chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023

Trong hai ngày 01/12 - 02/12/2023, tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc ...

Hoàn thành chỉnh trang đô thị, sẵn sàng chào đón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc

          Đến thời điểm này, không khí chào đón chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" đang rộn ràng trên khắp các nẻo đường, ngõ phố của thành phố Thái Bình. Công tác chỉnh trang ...

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường phục vụ chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day"

Để đảm bảo thành phố sạch, đẹp chàođón chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day", công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi ...

Các cơ sở lưu trú sẵn sàng đón và phục vụ du khách tham gia chương trình Giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

Chuẩn bị cho chương trình Giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”, những ngày này, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết phục vụ du khách.

Điện lực thành phố Thái Bình: Cung cấp điện ổn định chào đón sự kiện quan trọng của Tỉnh

Chỉ còn ít ngày nữa, ngày 1/12 đến ngày 2/12/2023  tại Quảng trường Thái Bình, phường Hoàng Diệu, Thành phố sẽ chính thức diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Thai Binh Homecoming Day- Kết nối ...
Bản đồ số