Điện lực Thành Phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp lưới điện

Điện lực Thành Phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp lưới điện

Hiện nay Điện lực Thành phố Thái Bình đang quản lý và vận hành 21 lộ đường dây trung thế với tổng chiều dài 498,35km và 1940,83 km đường dây hạ thế, cấp điện cho 156.151 khách hàng của 45 xã, phường, thị trấn trên địa bàn khu vực Thành phố và huyện Vũ Thư. Kể từ đầu năm 2021, Điện lực Thành phố đã ...
Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Song song với các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, thi các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 và Thủ tướng Chính phủ đang được Thành phố khẩn trương triển khai. Đến nay, nhiều người ...
Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ ra đời là nguồn lực động viên, hỗ trợ thiết thực, kịp thời, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch là một ...
Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Hiện tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn Thành phố là trên 49,7 tỷ đồng; trong đó nợ có khả năng thu trên 28,3 tỷ đồng, nợ khó thu trên 5,9 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đã tăng cường các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế để phấn đấu giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.
Thành phố: Tăng cường rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giai đoạn 2022 – 2025

Thành phố: Tăng cường rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giai đoạn 2022 – 2025

Để có căn cứ đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, hiện nay các ...
Tập trung triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia, súc gia cầm

Tập trung triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia, súc gia cầm

Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông là một nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương và các ngành chuyên môn của Thành phố tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt yêu cầu theo kế hoạch ...
Thành phố: Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước trên địa bàn

Thành phố: Nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước trên địa bàn

          Để tăng cường khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cục bộ khi có mưa lớn  trên một số tuyến đường đô thị, UBND Thành phố chỉ đạo các phường xã, công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái BÌnh, các phòng đơn vị  nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước trên địa bàn.
Liên kết website