Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch

Chiều ngày 6/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì cuộc họp  trực tuyến với các sở, ngành, huyện, thành phố, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp và chủ trì tại điểm cầu Thành phố có đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, ...
Thành phố quản lý hiệu quả công tác xây dựng cơ bản

Thành phố quản lý hiệu quả công tác xây dựng cơ bản

UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, của tỉnh về đầu tư công, đấu thầu và các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác bố trí, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả
Thành phố: Ghi nhận ngày đầu công chức, viên chức làm việc tại nhà

Thành phố: Ghi nhận ngày đầu công chức, viên chức làm việc tại nhà

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ từ ngày 1/4 đến ngày 15/4 các địa phương trên cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan đơn vị sắp xếp bố trí cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
Thành phố: Ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

Thành phố: Ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

Từ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4, các địa phương trên cả nước sẽ thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 1/4, là ngày đầu tiên Thành phố thực hiện chỉ thị này. Theo ghi nhận của PV, tất cả người dân cơ bản đã nghiêm túc chấp hành.
Liên kết website