Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 12 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

V/v tuyên truyền và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024”

UBND Thành phố 30/01/2024

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định

UBND Thành phố 08/01/2024

Danh sách khách sạn, nhà hàng năm 2023

UBND Thành phố 21/11/2023
V/v rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn, ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Bình
UBND Thành phố 09/11/2023

V/v đảm bảo an ninh trật tự, TTĐT, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Chương trình Giao lưu văn hóa kết nối Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

UBND Thành phố 03/11/2023

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

UBND Thành phố 24/10/2023

V/v phối hợp tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

UBND Thành phố 20/10/2023

Số: 07/CĐ-PCTT, hồi 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023

Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố 19/10/2023
Bản đồ số