Xã Vũ Lạc ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền, UBND xã Vũ Lạc tổ chức lễ ra mắt mô ...

Hiệu quả từ mô hình tự quản ANTT của Hội cựu chiến binh phường Kỳ Bá

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Kỳ Bá đã gương mẫu, xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã ...
Bản đồ số