A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Thành phố Thái Bình trong năm 2019

Thưa quí vị và các bạn!

Năm  2019, mặc dù  gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND Tỉnh; sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong Tỉnh; Thành phố Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện. Mời quí vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Thành phố Thái Bình trong năm 2019:

 

1- Kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, tổng giá trị sản xuất ước đạt 37 nghìn 602,3 tỷ đồng,  tăng 16,2% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 1 nghìn 833 tỷ đồng, đạt 108,6% dự toán.

2- Công tác đảm bảo TTDT, ATGT, VSMT được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, Các đơn vị tịch cực thực hiện hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, duy trì; xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và mỹ quan đô thị . Với những kết quả đạt được, năm 2019 Thành phố Thái Bình tiếp tục được Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng bình chọn, khen tặng danh hiệu: Đô thị xanh, sạch đẹp, gắn với tăng trưởng xanh.

3-  Cũng trong năm 2019, Thành phố tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.  Công tác quản lý qui hoạch được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng các đồ án qui hoạch. Trong năm, Thành phố tổ chức lập để tiếp nhận 19 sản phẩm qui hoạch chi tiết phát triển đô thị. Thỏa thuận, hoàn thiện 15 đồ án qui hoạch về chỉnh trang, phát triển đô thị, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện 13 qui hoạch các khu đất tạo nguồn và triển khai lập 8 đồ án qui hoạch phân khu.    

4- Năm 2019, Thành phố tiếp tục đưa tiêu chí thực hiện các quy định về TTDT, ATGT, VSMT vào bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa. Có 90,2 % số gia đình; 91,8% số thôn, tổ dân phố; 90% phường, 71,4% xã đạt chuẩn danh hiệu văn hóa.

5- Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; giữ vững thành tích dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục của Tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi chủ chốt. Duy trì ổn định qui mô trường lớp và chất lượng các cấp học. Tỷ lệ học sinh Thành phố thi đỗ vào THPT chuyên cao nhất tỉnh.

6- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, 100% các cơ quan đơn vị  sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông và triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến. UBND Thành phố quyết định kiện toàn, ban hành qui chế hoạt động và phê duyệt danh sách công chức, viên chức đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố. Triển khai nghiêm túc quyết định của UBND Tỉnh về tổ chức thực hiện giải quyết 208 thủ tục hành chính thuộc 39 lĩnh vực theo phương án 5 tại chỗ, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.  

7- Tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy các phòng ban đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch. Hoàn thành phương án sáp nhập 335/366 tổ dân phố; đề nghị thành lập 02 tổ dân phố mới thuộc phường Quang Trung. Quyết định thành lập BCĐ xây dựng kế hoạch chỉ đạo xây dựng 04 xã Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông trở thành phường trong năm 2020.

8- Các phòng ban ngành chuyên môn, các phường xã thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách  đối với người có công với tổng số trên 46 nghìn 145 xuất quà trị giá trên 12 tỷ đồng. Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

9- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân dược chú trọng được đảm bảo, trong năm, Thành phố không để dịch bệnh bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Chất lượng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng cao.

10 - Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu giao quân đảm bảo  chất lượng, an toàn và không có loại trả.  Hoàn thành sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ  cụm phường. Đặc biệt đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2019, được Bộ tư lệnh quân khu 3 và UBND Tỉnh khen thưởng.

 Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đề ra, Thành phố xác định: tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng thuận lợi. Triển khai có hiệu quả qui hoạch chung xây dựng Thành phố, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự ATXH


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số