Thành phố thu hút đầu tư để phát triển

Thành phố thu hút đầu tư để phát triển

Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển và tạo việc làm cho người lao động là mục tiêu xuyên suốt của thành phố Thái Bình trong những năm qua. Cùng với các cơ chế, chính sách của tỉnh, thành phố đã sát cánh cùng các nhà đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo, đưa thành phố sớm trở thành đô thị loại I.
Thành phố:  Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế.

Thành phố: Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế.

Sự trở lại của dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của mỗi người dân. Cùng với những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các cấp, các ngành, đến nay người dân Thành phố đã bình tĩnh, tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương, thực hiện nhiều biện pháp, chung tay ...
Phường Phú Khánh thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Phường Phú Khánh thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Trong đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự đô thị an toàn giao thông, vệ sinh môi trường , phường Phú Khánh chú trọngđẩy mạnh công tác tuyên truyền nang cao ý thức tự giác thực hiện của người dân và các biện pháp nhằm giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm
Liên kết website