Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 11 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

Công văn tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện tử” trên địa ban tỉnh Thái Bình

UBND Thành phố 08/05/2024

KẾ HOẠCH Hậu cần, an ninh trật tự bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 - 30/6/2024) và 20 năm ngày thành lập thành phố (30/6/2004 - 30/6/2024)

UBND Thành phố 23/11/2023

V/v đảm bảo an ninh trật tự, TTĐT, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Chương trình Giao lưu văn hóa kết nối Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

UBND Thành phố 03/11/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 02/11/2023

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

UBND Thành phố 24/10/2023

V/v đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí cờ, hoa cây cảnh phục vụ Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

UBND Thành phố 19/10/2023
Điện khẩn số 06/CĐ-PCTT, hồi 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2023 Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố 17/10/2023

vv tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi trường tại khu vực hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Phúc Khánh và khu vực sông Vĩnh Trà

UBND Thành phố 06/10/2023
Bản đồ số