Cụm thi đua các huyện, thành phố: Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023

Chiều ngày 12/12, tại UBND thành phố, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Dự hội nghị có đồng chíHà ...

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt, đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ ...
Bản đồ số