Thành phố chú trọng công tác nội vụ

Thành phố chú trọng công tác nội vụ

Năm 2020, UBND Thành phố tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy các phòng ban đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch.
Thành phố: Tăng cường kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội

Thành phố: Tăng cường kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, đứng quy trình theo quy định, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội trên địa ...
Liên kết website