Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ phòng chống thiên tai năm 2022

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ phòng chống thiên tai năm 2022

Với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai , đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cở sở, Thành phố chỉ đạo các ...
Ngành giáo dục Thành phố: Triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Ngành giáo dục Thành phố: Triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Năm học kết thúc, mùa hè về cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ gia tăng, nhất là ở các xã nông thôn. Để giảm tai nạn đuối nước ở trẻ em, thực hiện hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT, thời gian qua, các trường học trên địa bàn Thành phố đã tích cực phối hợp với các công ty xây ...
Đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách

Đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách

Để triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ...
Tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa xuân cuối vụ

Tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa xuân cuối vụ

Hiện nay, trên 2.100 ha diện tích lúa vụ xuân của Thành phố đang bước vào giai đoạn trỗ bông. Để bảo vệ an toàn năng suất lúa xuân, chủ động giành vụ lúa xuân 2022 thắng lợi, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường công tác điều tra đồng ruộng, kiểm tra diễn biến của sâu ...
Nông dân Thành phố: Tập trung phòng trừ sâu bệnh

Nông dân Thành phố: Tập trung phòng trừ sâu bệnh

UBND Thành phô yêu cầu UBND các xã, phường có sản xuất nông nghiệp, các HTX nông nghiệp, các phòng, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2022.
Liên kết website