Thông báo
mic
Tăng cường ATGT trong dịp tết nguyên đán  canh tý năm 2020

Tăng cường ATGT trong dịp tết nguyên đán canh tý năm 2020

UBND Thành phố ban hành công văn yêu cầu UBND các phường xã , các phòng ban ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp trước trong sau tết nguyên đán canh tý 2020
Cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019

Cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019

Ngày 26/7/2018, Tỉnh ủy Thái Bình có Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 – 2019.
Khẩn trương rà soát, hoàn thiện nghiệm thu, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thái Bình

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện nghiệm thu, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thái Bình

Đó là ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày 04/7/2018.
Liên kết website