Thành phố: Công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng luật định

Thành phố: Công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng luật định

Ủy ban bầu cử Thành phố tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ, kết quả triển khai công  công tác bầu cử trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có các Đồng chí Hoàng  Văn Thành, ủy viên BTV tỉnh ủy, bí thư thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Thành phố; Đinh gia Dũng, phó bí thư thành ủy, chủ Tịch UBND, ...
Tăng cường tuyên truyền về bầu cử cho đoàn viên thanh niên

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử cho đoàn viên thanh niên

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Đoàn Thanh niên Thành phố đã và đang tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thưc, tư tưởng và hành động trong các cấp bộ đoàn ...
Thành phố đưa thông tin đến đông đảo cử tri

Thành phố đưa thông tin đến đông đảo cử tri

Với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước” trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, Thành phố đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng để giúp cử tri hiểu sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử.
Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Hiện nay các trường mầm non tư thục và nhóm, lớp mầm non độc lậptrên địa bàn thành phố đã góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ mầm non đến trường lớp và hạn chế sự quá tải của các trường mầm non công lập. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công công lập, UBND Thành phố yêu ...
Kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ bầu cử

Kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ bầu cử

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền về thời gian, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, hiện nay, Ủy ban bầu cử Thành phố chỉ đạo Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử Thành phố, UBND, Ủy ban bầu cử các phường xã  tổ chức kiểm tra, ...
Tiếp tục đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026

Tiếp tục đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026

 Thành phố chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố, UBND các phường xã tiếp tục đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
Tuyên truyền bầu cử trong công nhân viên chức người lao động.

Tuyên truyền bầu cử trong công nhân viên chức người lao động.

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi, hiện nay, công tác tuyên truyền  đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương ...
Phát huy vai trò của khuyến nông trong phát triển nông nghiệp

Phát huy vai trò của khuyến nông trong phát triển nông nghiệp

Thành phố đã và đang tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, không thể thiếu vai trò của ngành khuyến nông. Những năm qua, Trạm Khuyến nông Thành phố đã xây dựng các mô ...
Thông báo
Liên kết website