Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 15 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển (30/6/1954-30/6/2024)

BCĐ kỷ niệm 70 năm GPTX, 20 năm thành lập thành phố 06/12/2023

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Thu - Đông.

UBND Thành phố 24/11/2023

v.v tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

UBND Thành phố 21/11/2023
V/v rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn, ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Bình
UBND Thành phố 09/11/2023

V/v đảm bảo an ninh trật tự, TTĐT, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Chương trình Giao lưu văn hóa kết nối Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”

UBND Thành phố 03/11/2023

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phòng Y Tế 31/10/2023

V/v tăng cường công tác quản lý đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố

UBND Thành phố 27/10/2023

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

UBND Thành phố 24/10/2023
Bản đồ số