Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 48 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 24/01/2024
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 18/01/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 18/01/2024

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thanh lý tài sản là Hàng rào thép của 3 sân Tennis tại Công viên 30/6 thành phố Thái Bình)

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 10/01/2024

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 09/01/2024

THÔNG BÁO V/v chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Phạm Văn Chinh, tổ 42 (nay là tổ 13), phưòng Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Văn phòng UBND tỉnh 29/12/2023

Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở

UBND Thành phố 24/11/2023

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

UBND Thành phố 24/10/2023
Bản đồ số