Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 57 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 28/06/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 28/06/2024

THÔNG BÁO  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản HTKT khu trung tâm thành phố Thái Bình tại  phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 19/06/2024

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản HTKT khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường  Bồ Xuyên.

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 19/06/2024

Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

UBND Thành phố 27/05/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 16/04/2024

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 08/04/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố 25/03/2024
Bản đồ số