A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

74 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục  đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Các mô hình tự quản về ANTT được các phường, xã nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả

Trong 74 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 có 19 phường, xã; 35 cơ quan, đơn vị; 19 doanh nghiệp, hợp tác xã và 1 cơ sở giáo dục. Để đạt chuẩn về an ninh trật tự, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chủ động đăng ký đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng kế hoạch, triển khai giải pháp cụ thể, thực hiện sáng tạo nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia các  phòng trào, các mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động… Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.  

          Việc ban hành quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 của UBND thành phố được căn cứ trên cơ sở thông tư 124 năm 2021 của Bộ Công an và Quyết định 16 năm 2022 của UBND tỉnh Thái Bình quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về " An ninh trật tự". Qua đó nhằm kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức về công tác an toàn, an ninh trật tự trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số