A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng

Ngày 27/10/2022, ban chấp hành Đảng bộ Thành phố  ban hành Nghị quyết về  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022- 2030.

Nghị quyết được ban hành nhằm quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; củng cố bộ máy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý sử dụng đất đai. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu hồi đất , bồi thương, hỗ trợ và tái định cư đồng bộ với toàn bộ dự án đầu tư hoặc theo đúng tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Trong đó, 100% các thủ tục hành chính về đất đai được hướng dẫn giải quyết kịp thời.100% các vi phạm vê đất đai được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, kiên quyết ngay từ cơ sở, không để vi phạm mới phát sinh; đến năm 2025 các vi phạm, tồn tại về đất đai cơ bản được giải quyết xử lý, khắc phục. 100% đơn khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp về đất đai được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, từ cơ sở, đảm bảo quy định của pháp luật. 100% dự án được cấp ủy, chính quyền nơi có dự án lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước; phấn đấu 95% các dự án giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghị quyết nêu ra các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai sâu rộng đến đông đảo cán bộ và nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan chức năng, các xã phường, MTTQ và các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tham mưu ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo kịp thời.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website