A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công là đất, tài sản trên đất được giao quyền quản lý, sử dụng

Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công là đất, tài sản trên đất được giao quyền quản lý, sử dụng

Theo đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của các cấp về ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của tỉnh, Thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công. Tổ chức quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài sản công là đất, tài sản trên đất theo quy hoạch, kế hoạch; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Rà soát, kiểm kê, thống kê đầy đủ tài sản công là đất, tài sản trên đất được giao quyền quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Khẩn trương lập và tổng hợp báo cáo kê khai, tổ chức tự kiểm tra, xác định rõ hiện trạng quản lý, sử dụng và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi quản lý gửi Thành phố trước ngày 31/10/2022. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai tài sản công, báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công quy định.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website