A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách

Để triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện rà soát đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định số 78/2002 và Nghị quyết số 11/2022 của Chính phủ.

Một cuộc họp của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thành phố

Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 05/2022 và Quyết định số 09/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài thường xuyên rà soát đối tượng học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cần chú trọng rà soát, lập danh sách đối với hộ có mức sống trung bình và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, chỉ đạo bình xét cho vay đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng là người lao động từ khu công nghiệp của các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã trở về địa phương tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định cuộc sống. Tuyết đối không bình xét cho vay người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 và Nghị định số 49/2021 của Chính phủ, tiếp tục rà soát đáp ứng cho các hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tai các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên có nhu cầu vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Trong đó ưu tiên đối tượng làm việc trong lĩnh vực công an, quân đội, giáo viên, bác sỹ. Đối với chương trình tín dụng cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND phường, xã thực hiện việc xác nhận điều kiện vay vốn đối với các cơ sở quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thực hiện rà soát, nâng mức đầu tư bình quân 1 hộ của 3 chương trình này để hộ vay có nguồn lực đầu tư, phục hồi, phát triển kinh tế theo định hướng của Chính phủ.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website