A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố

UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quý 2 và thời gian tới.

UBND Thành phố yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc Thành phố tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm: Cập nhật, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ được giao; phát hành các văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị toàn bộ trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông. Rà soát, kiểm tra tài khoản sử dụng trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông thuộc đơn vị; rà soát hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc, hạ tầng mạng internet tại cơ quan, đơn vị mình quản lý đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tham mưu ký số điện tử, kể từ ngày 25/4/2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu trong quý 2: Toàn bộ các công việc, nhiệm vụ được giao phải được tiếp nhận, xử lý, giải quyết trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan, cá nhân cá đồng chí lãnh đạo thành phố đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đạt 50% trở lên, số hóa đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện các chỉ tiêu báo cáo của ngành lĩnh vực, địa phương quản lý trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định trên hệ thống báo cáo của Chính phủ và của tỉnh.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số