A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ và thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện triệt để công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố.

          UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, UBND các phường, xã xác định rõ việc thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tiếp tục đây mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tỉnh thần trách nhiệm của cán bộ, dang viên và nhân dân về ý nghia, tâm quan trọng, tác dụng của việc cấp CCCD gắn chíp đổi với sự phát triển kinh tế - xa hội, đảm bao quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Công an Thành phố cung cấp danh sách số công dân chưa làm CCCD gắn chíp điện tử và công dân đã làm hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp nhưng chưa được cấp để các phường, xã phối hợp rà soát theo quy định. Chỉ đạo Công an phường, xã lập kế hoạch để mời công dân đủ điều kiện chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, công dân đã làm CCCD nhưng hồ sơ bị sai lệch phải làm lại để làm thủ tục thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho công dân nhanh gọn, tránh làm ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt của công dân. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để thu nhận, xử lý hồ sơ cấp CCCD, không để tình trạng hồ sơ đã thu nhận lâu mà chưa được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.  Phòng Tư pháp thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử.

          Thành phố phấn đấu 100% công dân có mặt tại địa phương được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp trước ngày 30/9/2022.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website