A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Đến tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mang lại hiệu quả tích cực.

UBND Thành phố, các ngành liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong công tác cải cách hành chính, sử dụng các phần mềm ứng dụng. Các phòng, ban, đơn vị của thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống. Các Tổ công nghệ cộng đồng phường, xã đã tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh cá nhân điện tử; tham gia kênh Zalo “Chính quyền số Thái Bình” để được cập nhật kịp thời thông tin về chuyển đổi số. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng số, mua sắm, bổ sung, thay thế các trang thiết bị như: Máy tính, máy in, máy chiếu, máy scan, các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức. 100% phòng, ban, đơn vị, địa phương sử dụng Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh với tốc độ cao, đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc truyền dữ liệu, gửi văn bản điện tử. Phòng họp trực tuyến tại UBND thành phố và UBND các phường, xã được bảo trì, kết nối thông suốt đáp ứng các phiên họp trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các thông tin về hệ thống mạng lưới thoát nước do thành phố quản lý để phục vụ việc cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu mở của tỉnh. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tuyên tuyền, vận động cán bộ, công chức, người dân tham gia cài đặt sử dụng ứng dụng “Công dân số 3 Thái Bình” do tỉnh triển khai. Đến nay, nhiều cán bộ, công chức và người dân đã tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng, mang lại nhiều tiện tích trong việc nâng cao kiến thức về chuyển đổi số. Thành phố đã tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình chuẩn hóa, định dạng dữ liệu hồ sơ tài liệu trao đổi chia sẻ qua trục LGSP cho công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và đang xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn ký số thủ tục hành chính và chuẩn hóa hồ sơ thủ tục hành chính cho các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã; chọn cử cán bộ tham gia lớp đào tạo về Chuyển đổi số năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

 Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng bằng nhiều biện pháp như: Sử dụng phần mềm diệt virus tập trung BKAV Endpoint, sử dụng Mạng Truyền số liệu chuyên dùng để đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc truyền dữ liệu, gửi văn bản điện tử, tránh bị virus tấn công làm mất thông tin thu thập. Các phòng, ban, đơn vị của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã quan tâm thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đặc biệt sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; tỷ lệ văn bản điện tử ký số, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra.

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, 99%  văn bản của các đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành được ký số, tỷ lệ  văn bản được ký số đầy đủ của cá nhân lãnh đạo UBND và cơ quan ubnd thành phố đạt 84,3%, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đối với  văn bản đo các phòng, đơn vị, UBND phường xã trực tiếp ban hành, có 25/37 đơn vị đạt chỉ tiêu giao: 97% tỷ lệ  văn bản điện tử ký số; 11 đơn vị chưa đạt và 1 đơn vị không có  văn bản phát hành trên mạng. 24/37 đơn vị đạt chỉ tiêu giao: từ 80% trở lên văn bản được ký số đầy đủ của cá nhân lãnh đạo và cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ địch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 73,8%, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt trên 89% và  99,8% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát các chỉ tiêu về chuyển đổi số chưa đạt, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về chuyển đổi số. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên tăng cường thời lượng, tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí Camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Thái Bình. Triển khai Kế hoạch in, gắn mã QR lên biển tên đường, phố trên địa bàn thành phố theo các nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân phường Tiền phong, Lê Hồng Phong, xã Đông Hòa: Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành việc chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Cung cấp trang thiết bị đáp ứng công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí Camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Thái Bình./.


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số