A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư

Chiều ngày 17/6, UBND Thành phố tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn. Đồng chí Đinh Gia Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trị hội nghị

Thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, việc triển khai của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp còn chậm, chưa đạt kế hoạch. Hiện có 21 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đến hết ngày 30/6/2021 gặp khó khăn, vướng mắc, chủ yếu trong giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND Thành phố yêu cầu phòng, ban, đơn vị liên quan, các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách của nhà nước về đất đai; vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đ ối với thu hút đầu tư, hiệu quả của các dự án trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự thống nhất về hành động, quyết tâm cao, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân nhân trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp và nhân dân theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp có dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, các phòng, đơn vị liên quan trong thực hiện các thủ tục, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người có đất thuộc phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số