A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1792/UBND-TP về việc hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11

 

Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, bám sát nội dung của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tập trung vào một số nội dung sau:

- Phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chính sách người có công; thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội, …

- Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/11/2022./.


Tác giả: Phòng Tư Pháp
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số