A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Ngày 15/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới  đợt 1 năm 2021. Dự khai mạc có  các đồng chí Trần Lê Huy, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trần Anh Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy và 72 học viên là Đảng viên dự bị thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian 8 ngày, từ 15/3 – 24/3/2021, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website