A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 4 xã trở thành phường

Ban Chỉ đạo xây dựng các xã trở thành phường của Thành phố yêu cầu UBND 4 xã Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông khẩn trương làm việc với các phòng chuyên môn của Thành phố và đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các căn cứ, giải pháp để đạt chuẩn và củng cố, nâng cao mức độ đạt chuẩn đối với từng tiêu chí tại từng xã.

Thành phố chỉ đạo các xã cần tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công để củng cố, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng xã trở thành phường. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố làm việc với UBND các xã để hoàn thiện giải pháp đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố khẩn trương hoàn thiện đầy đủ chủ trương đầu tư các dự án, công trình của Thành phố; hướng dẫn 4 xã rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và triển khai đầu tư các dự án do xã quyết định chủ trương đầu tư. Phòng Quản lý đô thị Thành phố chủ trì, đôn đốc 4 xã tập trung thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí hạ tầng đô thị; phối hợp hướng dẫn các xã triển khai đảm bảo các nội dung về quy hoạch, hạ tầng của các dự án đầu tư.

Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với Điện lực Thành phố và 4 xã hoàn thiện giải pháp để đạt chuẩn tiêu chí cấp điện sinh hoạt; hướng dẫn 4 xã thực hiện đạt chuẩn, củng cố tiêu chí về chợ hoặc siêu thị. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chủ trì, phối hợp với 4 xã triển khai thực hiện đảm bảo các tiêu chí về môi trường và các thủ tục về đất đai của các dự án đầu tư. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các xã tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành phường theo quy định.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website