A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển hạ tầng số đến năm 2025

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng số là nền tảng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Phát triển hạ tầng số  là nền tảng để thực hiện nhiệm vụ chuyển số

Năm 2023, UBND thành phố đã quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống mạng internet tại trụ sở UBND thành phố để đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức. 100% các phòng, ban, đơn vị, địa phương sử dụng Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh với tốc độ cao, đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc truyền dữ liệu, gửi văn bản điện tử. Phòng họp trực tuyến tại UBND thành phố và UBND các phường, xã được bảo trì, kết nối thông suốt đáp ứng các phiên họp trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tiếp tục phát triển hạ tầng số đáp ứng xây dựng chính quyền số, Thành phố xác định các mục tiêu thực hiện cụ thể đến năm 2025. Qua đó, nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, thành phố. Nâng cao chất lượng mạng 4G, từng bước triển khai mạng 5G. Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của Nhân dân; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông. Đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới viễn thông, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc, đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị. Tạp trung phát triển hạ tầng số là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp viễn thông phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các mục tiêu đề ra./.


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số