A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023

UBND thành phố ban hành Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 1/12/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao quà Tết nguyên đán năm 2023 cho hộ nghèo tại xã Vũ Chính

Theo đó, căn cứ quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025 và một số quy định có liên quan, tổng số hộ nghèo của Thành phố được xác định là 602 hộ, tương đương 975 khẩu, tỷ lệ 0,85%; tổng số hộ cận nghèo là 827 hộ, tương đương 1646 khẩu, tỷ lệ 1,17%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt là cơ sở để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố năm 2023 và các năm tiếp theo.

UBND thành phố giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã phường quản lý danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kịp thời, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước..

          UBND thành phố đề nghị Sở lao động thương binh và xã hội Thái Bình thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:UBND thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số