A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản ly Căn cước công dân

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công an thanh phố; Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản ly Căn cước công dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng ban ngành, cơ quan đơn vị chủ động đây mạnh tuyên truyền các Quyết định của Thủ tương Chính phủ: Quyết định số 896 ngay 08/6/2013 về phê duyệt đê án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản ly dân cư; Quyết định số 366 ngày 11/3/2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 1368 ngày 03/9/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Công an thành phố, phòng Tư pháp thành phố, các đơn vị liên quan của thành phố căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, hướng dẫn UBND phường, xã, Công an phường, xã triển khai thực hiện 02 Dự án đám bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Phòng Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thành phố, Công an phường, xã trong việc thu thập, cập nhật phiếu DC01, DC02 của công dân thông qua công tác tư pháp; Kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin còn thiếu, chưa chính xác trong các giây tờ hộ tịch của công dân đảm bảo đung quy định pháp luật về hộ tịch.


Tác giả: PV Thúy Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website